MANIFEST ASSITEJ – 20 DE MARÇ

ASSITEJ, l'Associació Internacional de Teatre per a la Infància i la Joventut, considera que cal fer molt més per complir amb les obligacions de tots els països pel que fa als articles 13 i 31 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant.

Això és especialment cert a la llum de l'actual pandèmia i la urgent necessitat d'equitat i igualtat d'oportunitats perquè tots els nens i nenes visquin en un món sostenible i saludable. L'art i la cultura ens permeten imaginar el món que desitgem crear per i amb els nostres nens, nenes i joves i, per tant, són crucials a l'hora de prendre mesures per a garantir millors condicions per a la nostra societat.

Les arts són particularment vulnerables en aquest moment, ja que s'han vist profundament afectades pel COVID-19 i les condicions econòmiques subsegüents. L'art (i els i les artistes que les produeixen) són una part vital de l'expressió, la reflexió crítica, la salut i el benestar de la humanitat. Els nens, les nenes i els joves tenen dret a accedir i participar de l'art, fins i tot, o especialment, en temps de crisi.

Encara acceptem que cada país o regió pot tenir els seus contextos específics, sistemes i preocupacions, ASSITEJ dóna suport al següent manifest com una expressió universal de les accions necessàries perquè els nostres nens, nenes i joves puguin florir a través del compromís amb l'art.

ASSITEJ recomana involucrar els nens, nenes i joves a través de la consulta i la col·laboració i assegurar la inclusió de les seves opinions i perspectives, en cada nivell possible (Article 12, Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant)

Més informació aquí: MANIFEST ASSITEJ