Transparència

Mitjançant la secció de Transparència, la Fundació Xarxa posa a disposició de tothom, la informació rellevant sobre les seves activitats i funcionament de la mateixa.

 

1.- Informació institucional i organitzativa
 

ESTATUTS ORGANIGRAMA DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO RETRIBUCIÓ CÀRRECS JUNTA

 

2.- Gestió social i programació
 

MEMÒRIA SOCIAL I ACTIVITATS 2019 MEMÒRIA SOCIAL I ACTIVITATS 2018 MEMÒRIA SOCIAL I ACTIVITATS 2017

 

3.- Gestió econòmica i pressupostària
 

CCAA AUDITADES 2019 CCAA AUDITADES 2018 CCAA AUDITADES 2017

Copyrights © 2021 - Tots els drets reservats.