Fundació Xarxa

L'any 1972, gent compromesa amb la cultura catalana i el seu futur, va començar a fer programacions estables de teatre per a nens i nenes arreu del país amb el nom de Moviment Rialles de Catalunya, delegació funcional d'Òmnium Cultural. El 1995, una cinquantena d'aquests grups de voluntaris constitueixen la Fundació Xarxa.

Actualment són 51 grups locals actius repartits a 24 comarques que integren l'entitat i segueixen treballant amb el mateix objectiu: mantenir el compromís amb la llengua, la societat i la cultura a través de les arts escèniques per a públic infantil, juvenil i familiar.

ORGANITZACIÓ

LA XARXA és una fundació privada catalana creada el 1995 i es fonamenta en els Grups Locals que es constitueixen a cada localitat per a programar una temporada regular d'arts escèniques destinada als nens i nenes.

Cada Grup Local s'organitza i disposa de plena autonomia per a fer el seu calendari d'activitats, triar els espectacles que vol programar i decidir la difusió que en vol fer. Aquesta organització i funcionament de cada Grup Local, però, ha d'ésser d'acord amb els criteris generals de la FUNDACIÓ P. C. XARXA D'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA.

Els Grups Locals no treballen aïllats sinó que tenen l'oportunitat de trobar-se per intercanviar informacions, experiències i ajudar-se en la solució de problemes comuns. A més a més, els grups compten amb el suport administratiu i de gestió que ofereix l'oficina central.

El Patronat de la FUNDACIÓ P. C. XARXA D'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA és un òrgan col·legiat constituït per un representant de cada Grup Local que té com a responsabilitat el govern, la representació, la direcció, gestió i administració de la Fundació, d'acord amb els seus Estatuts, i mitjançant els òrgans competents.

La COMISSIÓ PERMANENT és l'òrgan d'administració i gestió de la Fundació en les funcions que té assignades el Patronat. Es reuneix mensualment per tractar els temes d'àmbit general. 

La Fundació treballa des de tres àrees:
Àrea social: areasocial@fundacioxarxa.cat
Àrea d'espectacles: areaespectacles@fundacioxarxa.cat
Àrea administrativa: administracio@fundacioxarxa.cat

Copyrights © 2021 - Tots els drets reservats.