Encarrilem projectes del 2017

La Comissió Permanent s'ha reunit a Martorell per anar tancant l'any econòmicament, valorar el 5è Tast d'Espectacles Familiars, calendaritzar les diferents activitats de l'any, tractar la participació a La Mostra d'Igualada, on serem presents a l'estand 10 de la Llotja i a l'espai Aniversari amb les poblacions que faran anys múltiples de 5 i establir les bases del pla de Comunicació. La intenció és millorar aquesta eina tan important, separant la comunicació interna amb l'externa, obtenint més ressó mediàtic i a les xarxes socials.
S'han proposat diferents projectes i s'han valorat els diferents canvis realitzats aquest últim més a la intranet.

Encarrilem la feina en un 2017 ple de projectes.