ASSEMBLEA DE PATRONS 2016

El passat 17 d’abril es va celebrar a Martorell l’Assemblea Ordinària de Patrons de la Fundació Xarxa amb l’assistència de 22 patrons i la delegació de vot de 19 més.

Les intervencions van estar a càrrec dels membres de presidència i dels caps d’àrea, que van explicar en què havia consistit la seva tasca durant l’exercici presentat, així com els projectes pel 2016.

Es van aprovar per part dels patrons, tant el resultat econòmic del 2015 com el pressupost pel 2016.

Els patrons van rebre un exemplar imprès de la memòria d’activitats de la Fundació Xarxa relatiu a l’exercici 2015.

En relació als projectes pel 2016, pel que afecta a la gestió econòmic - administrativa, es va ampliar la informació sobre la posada en marxa del programa de gestió PIGALL i es va mencionar la renovació que s’havia produir en l’equipament informàtic de l’oficina.

En quan a les gestions relatives a l’àrea social, es continuarà treballant per mantenir i incrementar el contacte directe amb els pobles, atès el grau de satisfacció que ha donat les gestions fetes durant l’exercici 2015, tant pels pobles com pels membres de la comissió permanent de la fundació.

Es va fer menció expressa a la intenció de potenciar el Tast d’espectacles familiars com mostra pròpia, mantenint el format actual i afegint algunes de les activitats que habitualment tenen lloc a les trobades dels grups xarxa, per tal de consolidar una jornada anual composada per la Festa de Tardor i el Tast d’espectacles familiars a celebrar durant el mes de novembre a Sant Feliu de Llobregat.

El nou patró de Sant Vicenç de Castellet va fer una intervenció d’agraïment pel suport rebut per la seva incorporació a la fundació i va transmetre, en nom de tots els membres del grup, l’entusiasme amb el que han començat la seva tasca.

Finalment, es va lliurar als següents patrons un obsequi commemoratiu de la celebració dels seus aniversaris:

- Cervera 30 anys
- Corbera 20 anys
- Molins de Rei 30 anys
- Mollerussa 30 anys