Assemblea General CCF, la trobada anual de les fundacions

El passat dimarts, 11 de juny, vam assistir a l'Assemblea General de la CCF celebrada a Sant Pau Recinte Modernista. 
 
L'acte va començar a les 9:30 amb les acreditacions i la recepció de tothom invitat. Després ja va ser la Mercè Salvat, secretària general del Departament de Salut i membre del Patronat de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l'encarregada de donar la benvinguda. 
 
Tot seguint l'ordre del dia, Eugènia Bieto la presidenta de la CCF, Sara Pérez, gerent de la CCF, Carles Ribas, secretari, i Maria Targa, tresorera van exposar els comptes sobre l'activitat de l'entitat i també es va realitzar la corresponent aprovació. Un punt molt important i a destacar van ser els assoliments del 2023: més valor afegit per als socis, el salt tecnològic de la plataforma formativa 'Aprèn i Aplica', més coneixement, més comunitat CCF, un 3,3% més de socis i més visibilitat del sector fundacional. 
 
L'assemblea continuava destacant alguns reptes de futur amb un posterior torn de paraules i formulació de preguntes.  
 
- Fer més visible el rol i l’impacte socials de les fundacions. 
- Defensar el seu paper en el model de col·laboració publico-privada. 
- Ser més presents en l'agenda pública. 
- Potenciar la marca fundació. 

Després de la foto familiar, les fundacions associades van participar en les eleccions per a la renovació parcial de la Junta Directiva i la proclamació dels resultats a la sala Francesc Cambó. 
 
#AssembleaCCF2024 va resultar molt interessant i amb un quòrum de 176 fundacions. També va ser una oportunitat per #FerXarxa i establir punts de connexió en el sector de les fundacions. 
 
Gràcies. 

Terrassa, 14 de juny de 2024.