ENS UNIM A L’HOMENATGE AL NOSTRE COMPANY PERE MIRÓ I FISA